2006-04-26

வெட்கம் கெட்டவள்

வெட்கம் கெட்டவள்
என்று சொல்லத் தோன்றினால்
ஞாபகம் கொள்
என் வெட்கம் கேட்டவன்
நீ என்று

-தபு சங்கர்

2 comments:

Badhri said...

A good one! Who is this poet?

Prakash Gomathinayagam said...

Thabu Sankar. I think he is writing poems in Kumudam/Vikatan.